Contact Us

Opening hours: Monday to Friday: 8:00am to 5:00pm, Saturday: 8:30am to 12:30pm

Cara Membuka Klinik Pergigian Swasta Di Malaysia

Pada 2020, terdapat 1875 klinik pergigian swasta dan 652 buah klinik pergigian awam di 127 daerah sahaja di seluruh Malaysia. Malah, kira-kira 11.6 ribu doktor pergigian berdaftar di Malaysia, meningkat berbanding tahun sebelumnya.

klinik pergigian

Sekarang ini, ramai sebenarnya yang mempunyai kesedaran akan kepentingan penjagaan kesihatan mulut, gigi dan gusi. Sebab itu jugalah semakin ramai yang mulai berkunjung ke klinik pergigian samada klinik pergigian swasta atau klinik pergigian kerajaan untuk mendapatkan khidmat konsultasi dan rawatan.

Ini adalah satu peluang yang baik untuk memanfaatkan dengan membuka klinik pergigian swasta anda sendiri.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara bagaimana untuk membuka dan menubuhkan klinik pergigian swasta di Malaysia.

1. Lokasi Klinik Pergigian

Pertama sekali, perkara yang perlu anda lakukan sebelum membuka klinik pergigian ialah memilih lokasi yang tepat.

Pastikan premis untuk klinik pergigian anda sama ada dibeli atau disewa.

Terdapat 3 faktor berbeza yang perlu diteliti sebelum menentukan lokasi klinik pergigian anda. Antaranya:-

i. Demografi

Sebagai permulaan, anda boleh mencari dan mengenal pasti kawasan yang sesuai dengan profil pesakit ideal anda dengan menggunakan kaedah data demografi.

Maka, anda perlu melihat faktor-faktor demografi terlebih dahulu sebelum membuka atau memulakan operasi sebuah klinik pergigian. Sesebuah syarikat perlu membuat pemantauan dan penyelidikan sama ada dalam aspek lokasi, bilangan penduduk, kelas sosial, kepadatan, saiz dan statistik lain berhubung populasi penduduk dalam sesebuah kawasan.

Anda harus meneliti beberapa perkara seperti pendapatan median isi rumah, saiz purata isi rumah dan median umur untuk menganalisis data demografi.

ii. Persaingan.

Selain itu, anda perlu mengenal pasti pesaing yang berdekatan terlebih dahulu, perhatikan kekuatan dan kelemahan mereka serta keupayaan mereka dalam memenuhi keperluan dan kehendak pesakit mereka sebelum anda cuba membuka klinik pergigian anda.

Ini kerana, jika rakan pesaing anda tidak dapat memenuhi semua permintaan pesakit mereka, anda mempunyai peluang untuk memenuhi keperluan dan kehendak pesakit dengan menyediakan perkhidmatan yang belum sedia ada di dalam amalan klinik pergigian anda.

iii. Kepadatan.

Keamatan penggunaan tanah di kawasan (cth., orang setiap batu persegi atau unit perumahan setiap ekar) boleh diperiksa menggunakan kaedah data ketumpatan.

Kepadatan penduduk (bilangan orang setiap batu persegi), jumlah penduduk dan kadar pertumbuhan penduduk ialah data kepadatan yang perlu anda periksa.

2. Mendaftarkan perniagaan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
ssm logo

Memandangkan anda ingin membuka sebuah klinik pergigian di Malaysia, anda perlu mendaftarkan syarikat dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Untuk pengetahuan anda, semua perniagaan perlu didaftarkan dibawah SSM.

Selepas berdaftar dibawah SSM secara online. Anda perlu mengunjungi pejabat SSM berhampiran anda untuk pengesahan pengenalan diri.

Yuran pendaftaran syarikat ialah sebanyak RM1,010.

Panduan pendaftaran syarikat adalah seperti berikut:

 1. Pendaftaran akaun di portal MyCoID
 2. Aktifkan akaun anda di kaunter SSM
 3. Kemudian, anda akan menerima kelayakan log masuk portal MyCoID selepas pengaktifan akaun
 4. Carian nama syarikat pada Aplikasi Pemerbadanan Langsung di laman utama portal MyCoID
 5. Maklumat lain di bawah Carian Nama
 6. Borang Super untuk menentukan nama syarikat yang dicadangkan
 7. Pemilihan dan penerangan kod perniagaan
 8. Maklumat pengarah dan pemegang saham
 9. Penyerahan permohonan
 10. Buat bayaran RM1,000 sebagai yuran pemerbadanan (sebelum cukai) dan dapatkan resit transaksi
 11. Notis Pendaftaran sebagai bukti penubuhan diterima melalui e-mel
3. Kelulusan Papan Tanda

Papan tanda adalah satu cara untuk membantu memberitahu bakal pelanggan di kawasan anda.

Anda boleh menggunakan reka bentuk papan tanda yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan.

Memohon kelulusan papan tanda boleh dimohon secara online. Bagaimanapun, permohonan papan tanda perlu dibuat mengikut Majlis bandar raya tempatan masing-masing, syarat untuk memohon lesen papan tanda mungkin berbeza-beza.

Sebagai contoh, jika klinik anda terletak di Gombak, maka permohonan hendaklah dibuat kepada Majlis Perbandaran Selayang (MPS).

Panduan pendaftaran syarikat adalah seperti berikut:

 • Salinan sama ada perjanjian sewa atau perjanjian jual beli premis perniagaan syarikat.
 • Salinan pelan lokasi premis perniagaan syarikat.
 • Gambar yang menunjukkan lokasi papan tanda syarikat.
 • Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna.
4. Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A)
Borang A-Mayflax

Sebelum klinik pergigian boleh didaftarkan dan mula beroperasi, klinik anda perlu mematuhi keperluan-keperluan di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Anda juga perlu mendapatkan sijil pendaftaran sebelum boleh mula mengendalikan klinik pergigian anda sendiri.

Selain itu, anda perlu mendaftar klinik pergigian anda di Borang A.

Anda juga boleh mengisi Borang A secara online, dari laman web CKAPS atau juga boleh mencetak Borang A untuk mengisi secara manual.

Jika anda mengisi borang ini secara manual, pen dakwat hitam sahaja dibenarkan dan ditulis dengan huruf besar. Selepas selesai isi, serahkan di JKN tempatan anda.

Berikut adalah beberapa butiran yang perlu diisi di Borang A:

I. Bahagian A (butiran klinik pergigian)

 • Nama klinik pergigian

– Ia perlu menerangkan perkhidmatan yang disediakan oleh klinik pergigian (sebagai contoh: Klinik Pergigian Ah Soon).

– Nama klinik pergigian juga mestilah sama pada papan tanda klinik dan juga pada sijil pendaftaran.

– Nama klinik tidak boleh mengelirukan pelanggan atau membuat sebarang tuntutan berlebihan ‘overclaim’.

 • Alamat klinik pergigian.
 • Lokasi klinik pergigian (negeri dan bandar).
 • Tarikh bermulanya operasi klinik.
 • Waktu operasi.
 • Jenis perkhidmatan yang disediakan (Pengamal Am atau Pakar).
 • Jenis amalan pergigian (pemilik tunggal, perkongsian, badan perbadanan dan perbadanan).
 • Jenis klinik pergigian perniagaan (pemilik tunggal, perkongsian, badan korporat dan syarikat swasta terhad atau awam terhad).

II. Bahagian B (butiran pemohon)

 • Nama penuh (seperti yang dinyatakan dalam kad pengenalan)
 • Nombor pengenalan (I/C)
 • Alamat semasa
 • Tarikh lahir
 • Bangsa
 • Jantina
 • Kewarganegaraan
 • Kelayakan Profesional
 • Pendaftaran Profesional
 • Pengalaman bekerja

III. Bahagian C (butiran perkongsian)

 • Nama perkongsian
 • Nombor pendaftaran
 • Tarikh pendaftaran
 • Alamat perkongsian
 • Butiran ahli perkongsian

IV. Bahagian D (butiran ‘Orang Yang Bertanggungjawab’ (OYB))

 • maklumat yang diperlukan sama sahaja dalam Bahagian B.

V. Bahagian E (butiran lain)

 • Jumlah pekerja berdasarkan kategori
 • Butiran pengamal pergigian berdaftar
 • Pelan lantai klinik pergigian

– Lukis pelan lantai pada skala 1:100 (1cm=1m).

– Tambahan pula, pelan lantai lengkap termasuk jenis percahayaan, penghawa dingin, alat pemadam api, bilik konsultasi, bilik rawatan dan lain-lain bilik yang berkaitan, berserta petunjuk yang lengkap dan ukuran yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

VI. Penyata kewangan

VII. Butiran pembayaran

p/s: Semua dokumen perlu disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pengurusan Gred A atau Kumpulan Profesional. Borang A perlu dibuat kepada 2 salinan.

5. Hantar Borang A ke Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS)
UKAPS

Setelah lengkap mengisi Borang A, ia mesti dicetak (jika borang dibuat dalam talian).

Yuran pemprosesan sebanyak RM500 perlu dibayar.

Sekiranya anda mengisi borang secara manual, anda hendaklah melengkapkan yuran pemprosesan kepada UKAPS Jabatan Kesihatan Negeri/Wilayah Persekutuan (JKN/WP) dan menyerahkan untuk diproses.

Selepas itu, permohonan anda akan disemak termasuk pelan lantai yang dicadangkan untuk klinik anda.

Tempoh 7 hari

 • Dalam masa tempoh 7 hari, bermula dari tarikh terima permohonan pendaftaran sehingga surat tiada halangan untuk melakukan pengubahsuaian dikeluarkan oleh UKAPS
 • Pelan lantai yang diluluskan akan diberi “Surat Tiada Halangan”
 • Sebaik sahaja anda menerima surat ini, pengubahsuaian klinik anda boleh diteruskan.

Pengubahsuaian

 • Tempoh pengubahsuaian adalah dalam tempoh 3 bulan
 • Sekiranya melebihi tempoh 3 bulan, pemohon perlu memohon Kelulusan secara bertulis kepada UKAPS untuk perlanjutan
 • Tempoh perlanjutan dibenarkan untuk 1 bulan dan maksima 3 bulan

Walau bagaimanapun, jika pelan lantai masih tidak diluluskan, anda boleh membuat penambahbaikan dan menyerahkan semula dokumen itu semula kepada JKN/WP tempatan anda.

6. Pengubahsuaian Klinik

Susun atur pelan lantai klinik pergigian anda perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan (KKM).

Terdapat beberapa aspek klinik pergigian anda yang perlu mematuhi peraturan seperti infrastruktur, dokumen yang terdapat di klinik pergigian, perkhidmatan farmaseutikal dan klinik pergigian swasta di KPJKS.

Pelan Klinik Pergigian
Pelan Klinik Pergigigian

i) Infrastruktur

Panduan untuk infrastruktur klinik pergigian telah dibincangkan seperti skala pelan lantai, petunjuk yang lengkap, dan papan tanda klinik pergigian.

Berikut adalah beberapa aspek lain yang perlu dibincangkan:

1. Persekitaran

 • Anda perlu memastikan lokasi klinik pergigian jauh dari bunyi bising atau terdedah kepada asap yang berlebihan dan sebagainya

2. Pintu masuk utama klinik

 • Bukaan pintu hendaklah sekurang-kurangnya ≥ 1.2m dan arah ayunan pintu tidak menghala ke koridor.

3. Pintu kecemasan

 • Secara amnya, pintu keluar kecemasan tidak seharusnya berada di bilik konsultasi/rawatan.
 • Tanjakan (mudah alih / tetap)
 • Bukaan lega tangga hendaklah sekurang-kurangnya ≥1.1m (jika
  berkaitan).
 • Tiada pintu atau bukaan yang disambungkan ke premis selain daripada klinik pergigian yang berdaftar.

4. Ruang menunggu

 • Laluan pesakit hendaklah sekurang-kurangnya ≥1.2m.
 • Secara keseluruhannya, perlu ada ruang yang mencukupi semasa menunggu.
 • Ketinggian siling hendaklah >2.4m jika penyaman udara dipasang manakala >3.0m jika tiada penghawa dingin dipasang.

5. Kaunter dispensari

 • Memastikan kemudahan awam lain boleh diakses dengan mudah oleh kakitangan dan pesakit seperti pintu masuk kakitangan khusus ke dispensari/kaunter pendaftaran tanpa melalui bilik konsultasi/bilik rawatan dan bilik X-ray.

6. Bilik perundingan/konsultasi (nyatakan jumlah)

 • Secara amnya, bilangan bilik perundingan/konsultasi hendaklah sepadan dengan bilangan kakitangan.
 • Justifikasi tujuan setiap bilik dengan meletakkan papan tanda.
 • Bukaan pintu hendaklah sekurang-kurangnya ≥ 1.2m dan arah ayunan pintu tidak menghala ke koridor.
 • Ketinggian siling hendaklah >2.4m jika penyaman udara dipasang manakala >3.0m jika tiada penghawa dingin dipasang.
 • Pencahaya filem
 • Lampu pemeriksaan

7. Sistem paip

 • Sistem paip yang dapat mencegah penyambungan silang atau tersedut semula. Lubang limpahan perlu ditutup.
 • Permukaan dinding yang licin dan mudah dibersihkan.
 • Sinki petak berkembar tidak boleh dipasang di bilik perundingan/konsultasi.

8. Bilik pembedahan kecil – jika berkenaan (nyatakan jumlah)

 • Bukaan pintu hendaklah sekurang-kurangnya ≥ 1.2m dan arah ayunan pintu tidak menghala ke koridor.
 • Secara keseluruhan, dimensi minimum ialah 2.4 m dan keluasan minimum 8.0 m2.
 • Menyediakan lampu pemeriksaan pergigian.
 • Selain itu, sertakan kerusi pergigian untuk rawatan pesakit.
 • Menyediakan tempat penyimpanan alatan-alatan pergigian
 • Sediakan sinki untuk kemudahan pesakit dan doktor mencuci tangan.

9. Fasiliti pensterilan

 • Kemudahan pensterilan yang mencukupi.

10. Kemudahan radiologi dan pengimejan (jika berkenaan)

 • Kakitangan yang berkelayakan.
 • Lokasi terletak di tempat yang dapat meminimumkan bahaya pendedahan kepada pesakit dan kakitangan (tidak boleh digunakan sebagai laluan atau berhubung dengan bilik lain)
 • Sediakan bilik radiografik
 • Bilik gelap (jika berkenaan) perlu disediakan.
 • Ruang persalinan di dalam bilik x-ray juga perlu disediakan.
 • Bukaan pintu hendaklah sekurang-kurangnya ≥ 1.2m dan arah ayunan pintu tidak menghala ke koridor.

11. Tandas pesakit

 • Bukaan pintu tandas hendaklah sekurang-kurangnya ≥ 0.9m.
 • Pintu tandas hendaklah menghala ke luar atau ke sisi. Ia tidak boleh berayun/lipat ke dalam atau menghalang koridor.
 • Sediakan tandas duduk
 • Sediakan kemudahan mencuci tangan
 • Rak, cermin, kertas tandas dan penyembur air juga perlu disediakan.

12. Stor

 • Sediakan tempat simpanan untuk menyimpan peralatan-peralatan klinik, dan kerusi roda (tidak boleh berada di bilik perundingan/rawatan).

13. Bilik rehat kakitangan

 • Bilik atau kawasan rehat kakitangan (jika boleh) perlu disediakan. Klinik 24 jam sepatutnya mempunyai bilik rehat bagi staf dan doktor.

14. Perkhidmatan penjagaan kecemasan asas

 • Sistem panggilan kecemasan.
 • Bantuan oksigen seperti beg pernafasan manual.
 • Bekalan intravena (cth:normal saline)
 • Elektrokardiogram
 • Ubat dan bekalan/ kelengkapan perubatan kecemasan lain yang perlu

ii) Dokumen wajib di klinik

1. Dasar bertulis (Written policy)

 • Kontrak bertulis antara pengamal perubatan dengan klinik perubatan swasta.
 • Prosedur pendaftaran, kehadiran dan rujukan pesakit.
 • Laporan eksiden (Jika ada).
 • Kawalan jangkitan.
 • Sukarelawan (jika ada).
 • Penyelenggaraan am.
 • Tanggungjawab pengamal perubatan berdaftar terhadap penjagaan pesakit .
 • Pengangkutan spesimen makmal.
 • Jadual pembayaran.

2. Penyataan Dasar (Policy statement)

 • Pengenalan staf/kakitangan.
 • Tatacara pengebilan.

3. Hak asasi pesakit

 • mendapatkan maklumat rawatan dan jagaan perubatan.
 • diberitahu tentang tatacara ketidakpuasan hati.
 • dibekali atau diberikan rekod perubatan.

4. Carta organisasi

 • Spesifikan setiap autoriti, tanggungjawab dan fungsi setiap kakitangan.
 • Pamerkan dipapan carta organisasi.

iii) Perkhidmatan farmaseutikal

 1. Kaunter pendispensan
 2. Kaunter kerja dengan permukaan tidak telap
 3. Sinki tahan karat
 4. Rak penyimpanan ubat
 5. Peti sejuk berserta termometer dan juga peti sejuk beku
 6. Kabinet atau almari berkunci bagi penyimpanan narkotik, psikotropik, racun dan dadah terkawal.
 7. Asingkan bilik atau kawasan penyimpanan untuk bahan kimia dan bahan mudah terbakar.
 8. Pelabelan yang betul.

9. Penyimpanan vaksin

 • Simpan vaksin dalam peti sejuk mengikut suhu yang ditetapkan.
 • Asingkan vaksin mengikut jenis.
 • Selain itu, kekalkan ruang 1-2 cm antara barisan vaksin.
 • Tidak menyimpan vaksin yang telah tamat tempoh atau rosak.
 • Vaksin tidak boleh disimpan di petak paling rendah dan juga tidak boleh disimpan di pintu peti sejuk.
 • Peti sejuk yang digunakan untuk penyimpanan vaksin hendaklah hanya mengandungi vaksin, dan pek ais.
 • Rekod pemantauan suhu peti sejuk (sekurang-kurangnya 2kali sehari)
7. Pemeriksaan Klinik Pergigian Oleh UKAPS
Pemeriksaan UKAPS

Selepas selesainya pengubahsuaian klinik pergigian anda dan telah memaklumkan kepada pihak UKAPS, tarikh pemeriksaan akan diberikan.

Semasa pemeriksaan berlaku, seluruh aspek tentang klinik pergigian anda mestilah dipatuhi.

Pemeriksaan juga akan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pegawai proses di UKAPS dan CKAPS mengenai perkara-perkara yang perlu disemak dan dipertimbangkan semasa memproses permohonan pendaftaran klinik perubatan swasta.

Sekiranya semuanya mematuhi syarat, permohonan anda akan dihantar ke CKAPS di Putrajaya.

9. Lancarkan Pembukaan Klinik anda

Sekiranya permohonan anda lulus dan mengikut segala peraturan-peraturan yang ditetapkan, akhirnya, anda boleh membuka klinik pergigian swasta anda sendiri di Malaysia.

Salah satu cara untuk menarik dan mengekalkan pelanggan agar mereka kembali ke klinik anda. Pertama, tawaran. Tawarkan pesakit anda dengan program rawatan peribadi untuk memenuhi segala keperluan perkhidmatan pergigian mereka.

Pengurusan Perhubungan Pelanggan yang cekap dan berkesan akan dapat memastikan penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.

Kedua, berhubung dengan mereka selepas pemeriksaan atau pembedahan amat penting sekali untuk mengambil tahu perkembangan mereka. Selain itu, dapatkan maklum balas tentang perkhidmatan klinik anda kepada pelanggan.

Ini dapat merapatkan hubungan antara pesakit dan mereka berpuas hati dengan perkhidmatan dan layanan yang telah anda berikan kepada mereka.

Langkah seterusnya ialah melalui pegiklanan.

 

10. Lesen bagi Pengiklanan
Lesen-Mayflax

Sebelum memaparkan iklan, anda perlu dapatkan lesen terlebih dahulu. Anda perlu memohon lesen di Majlis tempatan masing-masing.  Majlis tempatan akan mengeluarkan lesen iklan dan ianya berbeza-beza mengikut dimana lokasi klinik pergigian anda.

Sebagai contoh, jika klinik pergigian anda berada di KL, lesen akan dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Proses kelulusan lesen selalunya mengambil masa selama 2 bulan. Setelah lulus, anda boleh memulakan operasi kempen pengiklanan untuk mempromosikan klinik pergigian anda.

11. Sijil Amalan Tahunan

Sebaik sahaja membuka klinik pergigian swasta, anda perlu meminda APC untuk memasukkan alamat klinik pergigian baharu anda. Ia boleh dilakukan di Kementerian Kesihatan, Putrajaya.

APC wajib diperbaharui setiap tahun, dan permohonan bagi APC untuk tahun berikutnya adalah di Majlis Pergigian Malaysia (MDC), tidak lewat daripada 1 November pada setiap tahun.

Bayaran adalah seperti di bawah:

a) Satu alamat pengamalan pengetua sahaja – RM 100

b) Dua alamat latihan – RM 200

c) Tiga atau lebih alamat latihan – RM 300

Sekiranya lewat caj untuk permohonan adalah sebanyak RM100 akan dikenakan.

Caj lain berkaitan APC ialah:

Jenis PermohonanBayaran (RM)
Salinan APC RM50
Pertukaran khusus atau alamat pada APCRM30

Anda boleh membuat pembayaran sama ada secara manual atau dalam talian.

Untuk pembayaran manual: Wang Pos atau Draf Bank perlu dibuat atas nama “Pendaftar Pergigian”.

Manakala, wang tunai dan cek peribadi kedua-duanya tidak diterima.

Untuk pembayaran dalam talian: Mod pembayaran dalam talian akan disediakan tidak lama lagi.

Disamping itu, pengamal pergigian dikehendaki mempunyai APC berasingan untuk setiap premis amalan dan dikehendaki mempamerkan APC di setiap premis (Seksyen 42 Akta Pergigian 2018).

Di sini, anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang APC.

12. Pekerja

Secara amnya, kejayaan klinik pergigian anda bergantung kepada kehadiran kakitangan yang terlatih.

Tetapi sebelum mengambil mereka berkerja di klinik pergigian anda, anda perlu memastikan prosedur KWSP dan PERKESO kakitangan dilengkapkan di pejabat KWSP/EPF dan PERKESO yang berdekatan atau dilakukan secara dalam talian.

Berikut adalah pautan untuk PERKESO dan KWSP/EPF.

13. Pemasangan Mesin X-ray
Pemasangan X-ray-Mayflax

Selain itu, jika anda merancang untuk memasang mesin X-ray di klinik pergigian anda, anda perlu mendapatkan lesen Kelas C di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom (ACT 304) daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Klik di sini, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pelesenan Tenaga Atom.

14. Pembelian ubat-ubatan
Pembelian ubat-ubatan-Mayflax

Sebelum pembelian ubat-ubatan, anda perlu mempunyai Sijil Amalan Tahunan (APC). Selepas itu, anda boleh membuka akaun dan mula membuat pembelian ubat daripada syarikat farmaseutikal yang membekal pelbagai ubat-ubatan.

Dengan ini, anda boleh membuat pesanan bekalan ubat yang pertama di Mayflax!

Kami di Mayflax boleh membantu anda untuk pembelian ubat-ubatan secara pukal. Dengan lebih 2,000 ubat di Mayflax dan penghantaran yang pantas, kami dapat membantu anda untuk mendapatkan ubat yang terbaik dengan harga yang lebih berbaloi.

Daftar di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan kami.

Penulis

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Farmakologi,  Eksekutif Perhubungan Pelanggan, Mayflax salah satu syarikat penjagaan kesihatan dan pemasaran terkemuka.

Kongsi di platform ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.